Sökning

Info

Användarregler

Med Anders-bibliotekskort kan du använda samlingarna i Halso, Kannus, Kaustby, Karleby, Lestijärvi och Toholampi bibliotek.

Du kan låna vid alla betjäningspunkter och använda webbiblioteket. Du kan lämna tillbaka dina lån vid vilket Anders-bibliotek som helst. Du kan beställa material från grannbiblioteken som regionlån och hämta vid ditt eget bibliotek. Regionlån är gratis. Kom ihåg att välja avhämtningsplats!

Om det material du vill ha är utlånat kan du göra en reservering. Materialet du reserverat kommer till det bibliotek du valt som avhämtningsplats. När det utlånade materialet som du reserverat lämnas in kommer till det bibliotek du har valt. Du får ett meddelande till din e-post, som textmeddelande eller brev. Du kan själv välja på vilket sätt du får meddelandet.

Alla Anders-bibliotek har alla samma regler för lånetider och förseningsavgifter. Du kan betala dina avgifter vid vilket Anders-bibliotek som helst. Kontrollera bibliotekens öppettider och använd Anders-bibliotekens webbtjänster!

Bibliotekskort

Som kund vid Anders-biblioteken kan du uträtta ärenden i alla Anders-biblioteken, var du än bor. Anders-bibliotekskort får du från vilket Anders-bibliotek som helst.

För att låna behöver du ett bibliotekskort. Du får ett bibliotekskort genom att visa upp ett identitetsbevis samt uppge namn, adress och personsignum. Uppgifterna sparas i bibliotekets kundregister. Var och en har enligt personuppgiftslagen rätt att kontrollera vilka uppgifter som lagrats om den egna personen. (Personuppgiftslagen 523/1999, 10§).

För personer under 15 år, eller andra omyndiga personer och samfundslåntagare (skolor, daghem, inrättningar eller andra samfund) krävs att en ansvarsperson (förmyndare, god man eller annat legalt företrädeskap) förbinder sig att vara ansvarig för lånen. Ansvarspersonen måste kunna visa upp identitetsbevis med bild för att bevisa sin identitet samt uppge sitt personsignum och sina kontaktuppgifter.

Bibliotekskortet är personligt och ägaren eller ansvarspersonen ansvarar för materialet som är lånat med kortet. Det första bibliotekskortet är gratis. För förnyade bibliotekskort tas en avgift. Förkomna bibliotekskort och ändrade kontaktuppgifter ska genast meddelas till biblioteket. Kunden är ansvarig för material som lånats på ett förkommet kort tills en anmälan om det försvunna kortet har gjorts till biblioteket.

För att använda tjänsterna på Anders-Finna behöver du ett bibliotekskort och en sifferkod (pin-kod). Pin-koden får du på biblioteket, när du visar fram ditt bibliotekskort och identitetbevis.

För att komma åt ditt digitala bibliotekskort måste du logga in i nätbiblioteket. Välj sedan Mitt konto och Bibliotekskort-fliken och klicka på bibliotekskortets nummer. Streckkoden fungerar som bibliotekskort.

Att låna, låna om och lämna tillbaka

I Anders-Finna kan du söka och reservara material, förnya material och kontrollera dina egna uppgifter. För att logga in på Anders-Finna behöver du en PIN-kod. Den kan du få från ett av Anders-biblioteken.

Biblioteket följer åldersgränserna för spel och filmer och de lånas inte ut till kunder som är för unga. Mera information och åldersgränserna för spel och filmer hittar du på adressen:

Du kan låna om, ifall det inte finns reserveringar på det du lånat. Du kan låna om max fem gånger efter varandra. Du kan låna om på Anders-Finna, på biblioteket eller per telefon.

Du har själv ansvaret för att låna om eller lämna tillbaka lånen i tid. Om lånet är försenat kan biblioteket skicka en påminnelse om att lånet är försenat. Du kan lämna tillbaka lånen till vilket Anders-bibliotek som helst, gratis. Lånetiden tar slut på förfallodagen när biblioteket stängs för dagen.

Du kan beställa en påminnelse från Anders-biblioteken om att dina lån snart ska lämnas tillbaka. Påminnelsen får du per e-post. Biblioteket är inte ansvarigt för försenade lån, inte heller för om påminnelsen inte skickas ut eller inte kommer fram till kunden.

Om biblioteket har en bokinkast där man på eget ansvar får lämna in sina lån också när biblioteket är stängt. Om du lämnar in dina lån via bokinkast när biblioteket är stängt, registreras lånet som inlämnat följande dag biblioteket är öppet.

Att reservera

Du kan reservera material personligen på biblioteket, ringa biblioteket eller reservera på Anders-Finna. Det är gratis att reservera material. För material som du reserverat men inte hämtat i tid eller meddelat att du inte kommer att hämta, tar biblioteken i Karleby en avgift på 2 euro.

Anders-biblioteken har en gemensam reserveringskö. Det betyder att det material (till exempel bok, cd, film eller tidning) kan komma från vilket Anders-bibliotek som helst, inte bara från ditt eget bibliotek.

Biblioteket meddelar när du kan hämta det material du har reserverat. Du få meddelandet som textmeddelande, på e-post eller som brev. Du kan välja vilket sätt du vill få meddelandet genom att ta kontakt med biblioteket.

I en del Anders-bibliotek star reserveringarna på en hylla där man själv får hämta dem. Då star det ett reserveringsnummer i meddelandet om att du kan hämta din reservering. Reserveringsnumret hjälper dig att hitta din reservering i reserveringshyllan. Kom ihåg att låna det du har reserverat också.

Avgifter

Biblioteken kan ha olika avgifter. Kontrollera ditt biblioteks avgifter på bibliotekets webbsidor.

Kannus biblioteks avgifter

Kaustby biblioteks avgifter

Karleby stadsbiblioteks avgifter

Toholampi biblioteks avgifter

För material från barn- och ungdomsavdelningen får du inga förseningsavgifter, bara avgiften för påminnelsen. Du får inte låna, reservera eller förnya lån om du har avgifter på över 10 euro. Biblioteket skickar en faktura för material som inte lämnats in två månader efter förfallodagen. Om du inte betalar fakturan eller lämnar in materialet går ärendet över till Inkasso.

Om materialet du lånat tappas bort eller går sönder kan du köpa ett nytt exemplar till biblioteket eller betala det biblioteket vill ha i ersättning. Filmer, digitala spel och datorprogram kan du inte ersätta med att själv köpa ett nytt exemplar till biblioteket.

Betala dina avgifter till biblioteket på nätet

Nu kan du betala dina avgifter till Anders-biblioteken på nätet också, förutom på plats i de olika Anders-biblioteken. Avgifter som har gått till indrivning måste alltid betalas till indrivningsbyrån.

Att betala på nätet är lätt:

  • Logga in på Anders-Finna med siffrorna på ditt bibliotekskort och din pin-kod.
  • Gå till ditt konto och fliken Avgifter.
  • När du betalar på nätet måste hela summan betalas på en gång, minsta summan som kan betalas är 0,65 €.

För att du ska kunna betala dina avgifter på nätet måste din mejladress finnas sparad på fliken Min profil. Betalningsbekräftelsen skickas till mejladressen du har angett. Paytrail fungerar som betalningssätt för betaltjänsten på nätet. Du kan betala via alla inhemska nätbanker och med kreditkorten Visa och Master Card.

E-bibliotek

I Anders-biblioteken finns e-material från flera olika tjänster. En del kan du använda hemma och en del kan du bara använda på bibliotekets datorer eller på bibliotekets trådlösa nätverk.

Ellibs e-bökcer ja e-ljudböcker

Biblio e-böcker ja e-ljudbökcer

Tidskrifter och facktidskrifter som ges ut i Finland kan du läsa hemma genom att logga in med ditt Anders-bibliotekskort och PIN-kod eller på bibliotekets datorer eller i bibliotekets trådlösa nätverk.

Dagstidningar som ges ut i Finland kan du bara läsa på bibliotekets datorer eller i bibliotekets trådlösa nätverk.

Naxos Music Library - klassisk musik

Gratis e-material

Gratis e-material som kan användas var som helst utan att du loggar in någonstans.

Klassikerbiblioteket

Gutenberg-projektet

Nationalbibliotekets material

Lönnrot-projektet (bara på finska)

Informaatikon vinkit (bara på finska)

Genius loci – Platsens ande i det historiska mellersta Österbotten

E-biblioteket

Teckenspråkiga biblioteket

Inköpsförslag

Hittar du inte boken, tidskriften, filmen eller cd-skivan du vill låna? Om det du söker inte finns i Anders-bibliotekens samling, kan du föreslå att vi köper in det.

Här kan du göra inköpsförslag.

Fjärrlån

Om materialet inte finns i Anders-bibliotekens samling, kan det beställas som fjärrlån från ett annat bibliotek i Finland eller utomlands. För fjärrlån betalar du en avgift.

När du begär ett fjärrlån förbinder du dig att betala avgiften för fjärrlånet.

Ta kontakt med ditt bibliotek om du vill beställa ett fjärrlån.

Meröppet bibliotek och självbetjäning

Meröppet betyder att du kan använda biblioteket också när det är stängt. För att använda meröppet behöver du ett bibliotekskort och en PIN-kod. Du måste också komma till biblioteket och skriva under ett avtal för att få använda meröppet. Prata med personalen så hjälper vi dig.

Under meröppet finns ingen personal på plats men du kan låna och lämna tillbaka material i automaterna, använda datorerna och läsa böcker och tidningar.
Automaterna kan också använda när biblioteket är öppet.

Läs reglerna för att använda meröppet på ditt bibliotek eller på bibliotekets webbsida.

Tidningsläsesalen i Karleby stadsbibliotek samt Lochteå, Björkhagen, Halso och Kaustby bibliotek har meröppet.

Tillgängligt bibliotek

Boken kommer hem till dig

Några Anders-bibliotek har tjänsten ”Boken kommer hem till dig”. Har du svårt att ta dig till biblioteket? Då kan vi komma hem till dig med böcker och annat som du vill låna. Boken kommer hem är en tjänst för dig som är sjuk en längre tid, är rörelsehindrad eller har en annan funktionsvariation som gör att du själv inte kan komma till biblioteket. Bibliotekets användarregler gäller även för Boken kommer-kunder. Tjänsten är gratis. Ta kontakt med biblioteket om du vill veta mera.

Celia-bibliotekets tjänster

Celias talböcker är till för den som har svårt att läsa en bok. Det kan bero på till exempel lässvårighet, inlärningssvårighet, nedsatt syn eller muskelsjukdom.

Celia-biblioteket

Teckenspråkiga biblioteket

Teckenspråkiga biblioteket är en nättjänst som De Dövas förbund har. Där finns material på finskt och finlandssvenskt teckenspråk. Biblioteket dokumenterar Finlands teckenspråkigas kultur, historia och språk. Materialet är lätt att använda för alla och du behöver inte registrera dig för att bli kund. En del av materialet är översatt till finska eller svenska.

Äppelhyllan på Karleby stadsbibliotek

I Äppelhyllan på barnavdelningen finns lättlästa bilderböcker för barn. Böckerna kan läsas av alla men är speciellt bra för barn med olika funktionshinder samt tal- och språksvårigheter. Bilderböckerna passar även bra för de som lär sig ett nytt språk till exempel invandrare.

Datasystem- och registerbeskrivning

Bibliotekets användarregister är ett personregister i enlighet med personregisterlagen. Registret används endast för att övervaka utlåningen och biblioteket ger inte ut information ur registret åt utomstående. Personnummer används endast i situationer rörande beviljandet av lånekort och upphävandet av lånerätt, samt vid indrivning.

Bibliotekets datasystems- och registerbeskrivningar:

Andersin tietosuojaseloste på finska

Andersin tietosuojaseloste på lättläst finska

Finna registerbeskrivning