Sökning

Vad är Celia?

Talböcker från Celia för personer med läsnedsättning

Visste du att personer med läshinder kan låna Celias talböcker från biblioteket? Man har uppskattat att fem procent av befolkningen har olika slag av läsnedsättning.

Celias talböcker för personer med läsnedsättning

Behovet av talböcker ökar speciellt i och med att befolkningen blir äldre. En annan växande användargrupp är barn och unga med lässvårigheter.

Trots lässvårigheter har alla möjlighet att studera, idka och njuta av litteratur genom att lyssna på talböcker. I Celias utbud av talböcker finns ca 8500 svenskspråkiga talböcker att välja bland och personer i alla åldrar borde hitta lämplig skön- eller facklitteratur.

Vem har rätt till Celias talböcker?

Celias talböcker är ämnade för dem som har svårt att läsa en bok. Orsaken till läshindret kan vara t.ex. lässvårighet, inlärningssvårighet, nedsatt syn eller muskelsjukdom. Personer som är berättigade till talbokstjänsten kan lyssna på talböckerna fritt och utan kostnader. Kunden behöver inte uppvisa särskilt intyg över sitt läshinder.

Hur fungerar Celia?

I biblioteket kan man bli kund hos Celia. Kunden får koder till Celias tjänster i biblioteket och samtidigt får man information hur man söker, lånar och lyssnar på talböckerna. Man kan lyssna på talböcker via webben, var och när som helst via en dator, läsplatta eller smarttelefon.

Välkommen till biblioteket! Vi ger gärna mer information. Du kan reservera tid till en personlig introduktion i biblioteket antingen via besök eller telefon.

Celia-biblioteket