Läsutmaning för vuxna 2020

Det här är Karleby stadsbiblioteks läsutmaning för vuxna. Vi hoppas att det ska inspirera till mångsidig läsning.

Vi har gjort en boklista med tolv olika ämnesområden och tio boktitlar i varje. Läs minst en bok ur varje kategori och skriv in dem på de färgade rutorna på tabellen som finns nere med utlottningsblanketten.

Om du vill vara med i utlottningen fyller du blanketten som finns nere. Skriv in både de böcker du läst och dina kontaktuppgifter. Lämna in den ifyllda blanketten till Karleby stadsbibliotek senast 31.12.2020

Läsutmaningens tabell och utlottningblanketten