Sökning

Åtta sätt att känna igen en falsk nyhet

Biblioteken ska främja yttrandefrihet. En följd av yttrandefriheten är att vem som helst kan skriva vad som helst på nätet, oberoende om det stämmer eller inte.

Hur känner man igen en falsk nyhet? Det finns olika verktyg att ta till.

Mediekompetens har en central roll i dagens samhälle. Det betyder att man förstår, kan anpassa, granska och kritiskt ifrågasätta den information som presenteras. Biblioteken arbetar med att öka människors mediekompetens.

Den internationella organisationen för biblioteksföreningar IFLA (International Federation of Library Associations) har utvecklat en lista på åtta frågor du kan ställa när du är osäker på en nyhet. Följ följande instruktioner för att känna igen en falsk nyhet:

Kolla källan

Klicka vidare från artikeln och undersök sajten, dess syfte och kontaktinfo.

Läs vidare

Rubriker är ofta överdrivna. Läs alltid hela artikeln och andra om samma sak.

Sök på författeren

Sök snabbt på författaren. Verkar hen trovärdig? Finns hen på riktigt?

Finns källor?

Kolla upp artikelns källor. Bedöm om informationen där stöttar artikeln.

Kolla datumet

Att dela gamla artiklar betyder inte att de är relevanta för aktuella händelser.

Är det ett skämt?

Verkar något för knasigt? Kolla sajten och författaren för att se om det är satir.

Är du partisk?

Överväg om dina egna åsikter påverkar din bedömning av artikeln.

Fråga experterna

Fråga en bibliotekarie eller kolla en faktagranskningssajt.


Bild och text: IFLA

Översättning: Martin Ackerfors